Siła tkwi w nas

Kiedyś usłyszałam, że pozytywne myślenie może mi pomóc. Włożyłam te teksty „między książki”, by bezpiecznie stały na półce i nie przeszkadzały mi w życiu takie stwierdzenia.

Dzisiaj są one nie tyle żywe, co balansują moje życie i dodają mu wartości.

Fizycy kwantowi potwierdzają to, czego nauczyciele z Dalekiego Wschodu nauczają od tysięcy lat:

myśl jest falą energii i jak każda energia może niszczyć człowieka lub go budować.

Każda myśl wibruje z określoną częstotliwością, która przyciąga do siebie podobną częstotliwość. Myśl wywołuje emocje, które również wytwarzają wibracje. Zatem myśli i emocje to fale energii, które wysyłamy na zewnątrz.

Czy z faktami można dyskutować? – jako ekonomista i finansista wiem, że twarde dowody są podstawą. To jak przy budowie domu, zaczynamy od fundamentu na którym stawiamy dom, tak swoim życiu kieruję się prawami życia i przyrody.

Pozytywne myślenie działa jak  magnes. W zależności od jakości myśli jakie mamy oraz wypowiadanych przez nas słów przyciągamy do siebie różne wydarzenia i ludzi.

Patrząc z perspektywy odkryć fizyki kwantowej, codziennie stwarzamy swoją rzeczywistość za pomocą myśli, emocji, pragnień, przekonań, wyobrażeń i oczekiwań.

Robimy to najczęściej nieświadomie. Im częściej powtarzamy te same przekonania, tym bardziej doświadczamy tego, co sobą reprezentują. Myśli i słowa są jak magnesy, które przyciągają dokładnie takie same częstotliwości, jakie wysyłają w świat. Myśli o podobnej treści przyciągają do nas zdarzenia i osoby, które działają w taki sam sposób.

Niejednokrotnie zmieniamy zdanie zapominając, że zbyt często zmieniane zdanie może  przekładać się potem na  niekoniecznie miłe niespodzianki w życiu.

Myśli i słowa to wibracje mające wpływ na otaczający nas świat. Są intencjami, które wysyłamy na zewnątrz. Tak działa prawo przyciągania, które jest uniwersalnym prawem działające w całym  wszechświecie.

Odwołują się do niego fizycy kwantowi i niektórzy psycholodzy. Podkreślają przy tym, jak wielką wagę mają myśli i wypowiadane słowa oraz emocje towarzyszące tym słowom.

Zgodnie z mechaniką kwantową to my wpływamy na świat i jesteśmy odpowiedzialni za to, co nas spotyka. Nasza świadomość ma realny wpływ na rzeczywistość. Zgodnie z prawem przyciągania większość tego, co wydarzyło isię w naszym życiu jest manifestacją naszych myśli, pragnień, oczekiwań i przekonań. Czyli idąc tym tokiem myślenia zauważamy, że jeśli nasza energia psychiczna ma moc kreowania rzeczywistości, to stosując świadomie tę wiedzę, możemy przyciągać do siebie to, czego pragniemy.

Pozytywne myślenie: dobro przyciąga dobro, zło – zło

Codziennie myślimy, posługujemy się swoimi przekonaniami i czegoś pragniemy. Ale rzadko jesteśmy w pełni świadomi tych procesów. Posługujemy się zatem wielkimi narzędziami kreacji w sposób nieświadomy. Możemy to zmienić i używać tych narzędzi świadomie. W ten sposób będziemy mieć większy wpływ na nasze życie.

Najczęściej poprzez brak wiedzy na temat PRAWA PRZYCIĄGANIA powoduje, że nie wykorzystujemy swojego potencjału, ponieważ nasze marzenia pozostają zwyczajnie nadal teorią.

Marzenia, pozytywne myślenie – mają moc, dają siłę do działania, ożywiają umysł, wolę i emocje. Dodają sił do działania, do realizacji swoich życiowych pragnień.

Podstawowe działania jakie warto wykonać :

Zadać sobie pytanie: „ CZEGO JA W ŻYCIU CHCĘ? Jakie jest moje marzenie? „

Uwierzyć w siebie. Znaleźć osobę, grupę osób wspierającą Cię.

DZIAŁANIE.

Upadając w życiu  – ucz się z upadków i powstawaj.

Życie każdego człowieka jest odbiciem jego dominujących myśli. Jeśli człowiek chce się stać odpowiedzialnym twórcą swoich doświadczeń, musi nauczyć się świadomie nimi kierować – to zagwarantuje skuteczność teorii przyciągania. Wybierając myśli/uczucia, które wywołują pozytywne uczucia. W ten sposób przesuwa się  swoje centrum przyciągania.

PS. Świadomie kieruję swoim życiem. Otaczam się ludźmi myślącymi podobnie, wierząc, że jesteśmy wypadkową w sposobie myślenia – pięciu osób z którymi najczęściej przebywamy, pracujemy, działamy.

Bo w życiu jest

„…TAK JAK CZŁOWIEK MYŚLI” (James Allen)

                                                                                                          Alina Roszczyńska